25 marca Narodowy Bank Polski rozpoczął kampanię informacyjną „Bezpieczne pieniądze” związaną z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. W kampanii weźmie udział wiele instytucji publicznych i firm komercyjnych związanych z obrotem gotówkowym. W weekend 5-6 kwietnia w Centrali NBP odbędą się także Dni Otwarte, których tematem przewodnim będzie modernizacja zabezpieczeń banknotów. W działania informacyjne włączył się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
W ramach tej współpracy komunikat o modernizacji zabezpieczeń będzie przekazywany przez urzędy, izby skarbowe i izby celne, a także polskie ambasady za granicą, komisariaty oraz kantory.
Do kampanii przystąpiły również największe sieci sklepów, które będą dystrybuowały w swoich placówkach ulotki i plakaty o zabezpieczeniach banknotów oraz prezentowały spoty informacyjne. Komunikaty o modernizacji banknotów pojawią się także w niektórych sieciach bankomatów oraz komunikacji miejskiej. Kampanię wesprą również Telewizja Polska i Polskie Radio. W ramach kampanii społecznej od 24 marca przez kilka kolejnych tygodni emitowane będą spoty przygotowane przez NBP. Natomiast 7 kwietnia Gazeta Wyborcza dołączy do wydania ogólnopolskiego ulotkę objaśniającą najważniejsze zmiany w zabezpieczeniach banknotów.
Strona internetowa kampanii to: www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze , tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące zmodernizowanych banknotów.

Źródło: epr.pl