Crowdsourcing jest metodą rozwiązywania problemów lub też tworzenia rzeczy, inicjowania pomysłów poprzez wykorzystanie Internetu, który pozwala na komunikowanie się z osobami, których prawdopodobnie w inny sposób nie bylibyśmy w stanie znać.

 Przykładem, który obrazuje założenia crowdsourcingu  jest scena z filmu Apollo 13, w której pracownicy NASA otrzymali ściśle zdefiniowane zadanie i musieli w sytuacji kryzysowej znaleźć rozwiązanie techniczne ,które sprowadzi  statek kosmiczny na ziemię a kosmonauci przeżyją lot.

Po co stosuje się crowdsourcing? Są trzy powody. Po pierwsze poprzez Internet mamy możliwość kontaktowania się z wieloma osobami w krótkim czasie. Po drugie, możemy wygenerować oszczędności dla firmy bo praca hobbistów, półetatowców i amatorów jest tańsza niż normalnych pracowników. Po trzecie crowdsourcing daje możliwość zaprezentowania umiejętności, które w rezultacie są poszukiwane zarówno w małych firmach jak i dużych korporacjach. W tłumie może objawić się talent. Crowdsourcing jest więc pozyskiwaniem wiedzy od tłumu.

źródło definicji: http://www.crowdsourcing.org.pl/

zdjęcie z filmu Apollo 13