Pojęcie ekonomiczne dotyczące efektywnej pracy odnosi się oczywiście do czasu, jaki na pracę przeznaczamy. To, ile zrobimy w danym przedziale czasowym, wpływa na ilość zysków, jakie uzyskujemy. Nie oznacza to jednak, że najefektywniej pracować będą ci, którzy wszystko robią w pośpiechu, byleby zrobić jak najwięcej w danym czasie. W efektywności pracy chodzi głównie o jakość jej rezultatów i o umiejętność operowania dostępnym czasem. Dobre rozplanowanie wykonywania konkretnych zadań powoduje, że jesteśmy w stanie zrobić je szybko i jednocześnie dobrze. Przykładowo jeśli wiemy, że któremuś z zadań towarzyszy proces czasowy, a my nie mamy na niego wpływu – możemy czekając jednocześnie wykonywać inne czynności dotyczące innych zadań, aby nie marnować naszego czasu i motywacji na bezczynne oczekiwanie. Tutaj znów w grę wchodzi planowanie. Zanim zaczniemy prace, warto zdecydować, jaka metoda jej wykonania będzie najlepsza jakościowo oraz najszybsza. Trzeba również zwrócić uwagę na wagę konkretnych zadań. Na początek warto skupić się na tych, które są najważniejsze lub których deadline jest najwcześniej. Nasza praca będzie faktycznie efektywna tylko, gdy przyjmiemy na siebie ilość pracy, jaką jesteśmy w stanie wykonać. Nie warto robić wszystkiego na raz, jeśli wiemy, że nie mamy wystarczająco czasu, aby wykonać i dopracować każdy z obowiązków. Efektywna praca zaczyna się zatem wybraniem odpowiedniej ilości działań, zaplanowaniem, w jakiej kolejności je wykonujemy oraz skupieniem całej naszej uwagi na tym, które pochłania nasz czas w danym momencie. Ważne jest, aby zawsze kończyć zadanie, które zaczęliśmy. Zostawianie szczegółów czy elementów projektu ,,na później” lub odrywanie się od nich w połowie skutkuje tylko stratą czasu i gorszą jakością końcową. Esencja efektywności pracy leży również w tym, jak wysokie są nasze kompetencje do jej wykonania. Nie powinniśmy brać na siebie zadań, o których finalizacji nie mamy pojęcia. Pracowanie efektywnie nie jest trudne, jeśli potrafimy ocenić nasze umiejętności, a następnie wykorzystać je w jak najlepszy sposób, w jak najlepszym czasie. Nie należy robić wszystkiego jakkolwiek, a dużo. Po raz kolejny ważne kategorie wykonywania pracy potwierdzają teorie, że liczy się jakość, a nie ilość.