Event marketing służy przede wszystkim budowaniu relacji marki z jej odbiorcami. Przyjmuje różne oblicza, ale jego cel zawsze pozostaje niezmienny – wykreowanie brandu wzbudzającego pozytywne emocje i pozostawiającego niezatarte wrażenie w sercach i umysłach odbiorców.
Osiągnięcie prawdziwej i trwałej więzi na linii klient–produkt/firma staje się coraz istotniejsze, ponieważ wymagania konsumentów uległy znacznej zmianie i sam produkt to już za mało.
Współczesny odbiorca pragnie nie tylko wiedzieć, co reprezentuje dana marka, ale chce też poznać ją namacalnie, a działania eventowe są niezastąpione w budowaniu trwałych, opartych na emocjach więzi i relacji. Event to okazja spotkania z konsumentami twarzą w twarz. To jeden z najlepszych sposobów poznania swoich odbiorców oraz zmierzenia poziomu ich zaangażowania względem marki i budowania lojalności na poziomie emocji.
Do tej pory na rynku polskim pojęcie event marketingu kojarzyło się przede wszystkim ze sposobem nagradzania. Jednak oddziaływanie kampanii dużych marek oraz zauważalna zmiana oczekiwań względem konsumentów wpłynęły na zmianę postrzegania tego narzędzia. Eventy są coraz mocniej wykorzystywane w celu wspierania kampanii public relations, co więcej, zaczynają funkcjonować samodzielnie.
Źródło:marketerplus.pl