Na przestrzeni czasu mocno zmieniały i zmieniają się czynniki określające dobrą firmę. W wielu przypadkach różnego rodzaju usługi były oceniane jako najlepsze ze względu na ich ilość i dużą dostępność. Kiedy indziej konsumenci poszukiwali różnorodnych możliwości i niskich cen. Poszukiwana cecha oferowanych usług, towarów czy wyrobów najczęściej zależy najzwyczajniej od sytuacji gospodarczej klientów i ich otoczenia. Wszelkiego rodzaju technologie, sposoby produkcji i rynek handlowy rozwinęły się do dziś na tyle, że w zdecydowanej większości przypadków danych usług nie ma żadnego problemu z ich ilością ani szybkością. Rozpoznawczą cechą przedsiębiorstw stała się zatem JAKOŚĆ. Jest ona określana mianem uznanym już od czasów starożytności, jako ,,pewien poziom doskonałości”, oznacza zatem stopień, w jakim usatysfakcjonujemy nabywcę konkretnymi kategoriami cech usługi. W restauracji na przykład na jakość będą składać się nie tylko jedzenie i napoje, ale również czynniki takie jak obsługa, wystrój i komfort czy oryginalność.

Jakość została oceniona w 2021 roku jako najważniejsza i najbardziej poszukiwana cecha marki przez ponad 70% klientów. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, poprzez które każda firma w zasadzie buduje swoją reputację. Jakość można zatem rozumieć jako pewien rodzaj zaufania. Każdy nabywca, korzystając z naszych usług, powinien mieć dobre wspomnienie związane z podjęciem decyzji, że zakupi coś właśnie u nas. Dzięki temu jeśli kiedyś będzie czegoś potrzebował, nasza marka będzie pierwszą jaką mu przyjdzie do głowy. Zapewnienie dobrej jakości powinno stać na szczycie hierarchii wartości całej organizacji, ze względu na to, że w dzisiejszych, szybko rozwijających czasach to właśnie ona jest wyznacznikiem dobrej marki. Zadbanie o najlepszą możliwą jakość składa się z wielu elementów, które w większości są uzależnione od spraw technicznych i poświęcenia czasu na zaplanowanie zapewniającej sukces taktyki. Należy zwracać uwagę na proces produkcji, czuwać, aby nie dochodziło do żadnych błędów poprzez wady materiałów, ewentualne awarie maszyn czy niekompetencje pracowników. Jeśli zadbamy, aby cały proces przebiegał dobrze, naszym przyszłym zadaniem jest tak zwana kontrola jakości, czyli sprawdzanie, diagnozowanie i rozwiązywanie możliwych problemów przy produkcji danego towaru lub tworzeniu usługi.

Współpraca, jaką powinna podjąć cała firma, ma na celu wyznaczenie jej pewnych wymagań jakości, dzięki którym zagwarantujemy nabywcom wzrost poziomu zadowolenia. Często zauważamy jako konsumenci, że wiele firm nie dba o wartości produktów tak, jak inni przedsiębiorcy, czym niestety tworzy rynek niezapewniający jakości, a opierający się na jak najszybszym wyprodukowaniu jak największej ilości produktów. Takimi przykładami są marki podążające trybem ,,fast fashion”, sklepy niezapewniające lojalności wobec oferowanych usług czy potocznie nazywane ,,skamy” przy kupowaniu, czyli produkty ani trochę niepokrywające się nacechowaniem jaki jest im przypisany.

Dzisiejszy świat osiągnął rekordowy poziom różnorodności usług, a ponieważ na rynku nie spotyka się marek, którym brakuje produktów, na pierwszy plan wchodzi jakość, a nie ilość. Zwracanie uwagi na poziom zadowolenia naszego klienta pozwoli nam nawiązać z nim pewną, zaufaną relację, która może skutkować rozwojem i sukcesami naszej firmy. Klient, który pozytywnie zapamiętał naszą markę ze względu na jej dobrą jakość, prawdopodobnie opowie o niej komuś, kto będzie potrzebował tej samej usługi czy towaru co on. Dlatego właśnie jakość jest wyznacznikiem profesjonalizmu naszych usług i przy zarządzaniu daną produkcją czy usługą, powinniśmy przede wszystkim skupiać się właśnie na niej.