Komunikacja to proces przekazywania i otrzymywania informacji. Często zostaje zakłócony przez czynniki zewnętrzne lub samych rozmówców. Aby móc przezwyciężać przeszkody w komunikowaniu się, trzeba nauczyć się je rozpoznawać. Do najczęstszych błędów w komunikowaniu można zaliczyć:
– prowadzenie rozmów w sposób protekcjonalny i manifestujący wyższość,
– stosowanie szybkich i rutynowo wyrażanych pytań,
– częste przerywanie w celu zadawania pytań lub wtrącania komentarzy,
– przekręcanie, zapominanie lub nie używanie nazwisk i imion partnerów,
– brak okazywania zrozumienia przez aktywne słuchanie
– zbyt częste podawania propozycji rozwiązania problemu partnera na podstawie niekompletnych informacji lub nieadewatnego zrozumienia sytuacji w jakiej się znajduje
– użycie niezrozumiałego żargonu,
– krytyczne komentarze, zawierające pejoratywne uwagi,
– nieumiejetność dostosowania tonu i stylu komunikacji do aktualnego stanu emocjonalnego partnera
(za B. Cournoyer)

Aby dobrze opanować sztukę prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji należy być świadomym własnych nawyków i reakcji w określonych okolicznościach. Przez wszystkim jednak, zanim rozpocznie się rozmowę, trzeba dobrze zastanowić się nad wypowiadanymi treściami i stosować się do kilku zasad. Należy zadbać, aby przekaz był jednoznaczny, zrozumiały przez obie strony. Dobrze, gdy potrafimy panować nad emocjami. Jeśli nie do końca rozumiemy drugą osobę, nie bójmy się pytać. Brak wiedzy na dany temat nie jest niczym złym, gorzej jeśli udajemy, że rozumiemy coś, o czym nie mamy pojęcia. Podsumujmy usłyszane stwierdzenia, używając zwrotu „czy chcesz powiedzieć, że..?”. To pomoże przechodzić w rozmowie do kolejnych etapów. Jeśli rozmówcy wykazują dobrą wolę – nie ma możliwości, aby proces komunikacji został zaburzony.