Jeżeli wejdziesz do domu Fortuny przez drzwi przyjemności, opuścisz go przez drzwi smutku, i odwrotnie. Tak więc troszcz się o to, jak kończysz swoje działania, i poświęcaj więcej uwagi pomyślnemu wyjściu, a nie wejściu pełnemu oklasków. Ludzi, którym sprzyja los, często mają bardzo sprzyjające początki swoich działań i bardzo tragiczne ich zakończenie.