Dlaczego młoda  firma  nie powinna mieć kompleksów? Dlatego, że cele firmy wychodzą z marzeń właścicieli, choć muszą być podyktowane realiami. Na tym polega przewaga małych i średnich firm nad dużymi. Tu wciąż pamięta się marzenie, które jest obecne w działaniach. Często jest źródłem inspirującej obecności właściciela i jego emocji, które napędzają do działania. Dodatkowo obecność jednoosobowego właściciela i małego grona kierowniczego pozwala na działania związane z interesem firmy,
a nie – czasem oderwanym od realiów – zyskiem akcjonariuszy.

MIKRO JEST MAKRO to nowa usługa doradcza, którą przygotowaliśmy z myślą o małych i młodych firmach.  Audyt marketingowy składa się z trzech elementów:

1) Diagnoza – posłuży analizie działań marketingowych w firmie oraz wskaże potencjalne szanse
i zagrożenia  w obszarze marketingu dla jej produktów i usług. Wykonujemy ją poprzez bezpośrednie badanie oraz wywiad w firmie.

2) Definicja – efektem audytu będzie przygotowanie rekomendacji, które umożliwią podjęcie przez firmę działań pro-rozwojowych i innowacyjnych, a także posłużą do zbudowania strategii marketingowej dla firmy.

3) Działanie – wnioski i rekomendacje będące wynikiem analizy mogą zostać przez firmy wykorzystane do wprowadzenia zmian, które przyczynią się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Z USŁUGI MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY…

  • rozpocznie lub rozpoczął działalność gospodarczą
  • działa na rynku nie dłużej niż 3 lata

 W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ SIĘ DO AUDYTU ?

Aby skorzystać z usługi należy WYSŁAĆ zgłoszenie  na adres biuro@glowydowynajecia.pl . Z każdą zgłoszoną firmą skontaktuje się nasz przedstawiciel celem ustalenia szczegółów współpracy.

ILE TO KOSZTUJE?

USŁUGA DORADCZA – AUDYTU MARKETINGOWEGO MŁODEJ FIRMY

[table]
[tr][th]Wielkość firmy[/th]

[th] Koszt netto*[/th]

[/th][/tr]

[tr][td]

mikro

gwiazda

[/td] [td]

2900-3200 zł

[/td] [/tr]

[tr][td]

mała

gwiazda gwiazda

[/td] [td]
3200-4200 zł
[/td] [/tr]

[tr][td]

średnia

gwiazda gwiazda gwiazda

[/td] [td]
4200-9200 zł
[/td] [/tr]

[tr][td]
duża

gwiazda gwiazda gwiazda gwiazda
[/td] [td]
9200-18400 zł
[/td] [/tr]

[tr][td]

*należy doliczyć koszty dojazdu

[/td] [td]

Informujemy, że ostateczną wycenę usługi ustala konsultant po zapoznaniu się z formularzem zgłoszeniowym przedsiębiorstwa i weryfikacją innych czynników mających wpływ na realizowaną usługę.

[/td] [/tr]

[/table]