Janusz był świetnym handlowcem. Zawsze osiągał cele sprzedażowe, budował silne relacje z klientami i był chętnie polecany przez kolegów. Pewnego dnia jego talent został doceniony i awansował na stanowisko managera sprzedaży.

Początkowo Janusz był zachwycony. Cieszył się z nowych wyzwań i możliwości rozwoju. Szybko jednak zaczął dostrzegać pewne trudności. Okazało się, że nieuświadomiona kompetencja, która czyniła go świetnym handlowcem, niekoniecznie sprawdzała się w roli managera.

Jako handlowiec Janusz działał intuicyjnie. Rozumiał potrzeby klientów i potrafił dobrać ofertę do ich indywidualnych wymagań. Potrafił też budować z nimi zaufanie i relacje oparte na partnerstwie. To właśnie te nieuświadomione kompetencje czyniły go tak skutecznym.

Jako manager Janusz musiał skupić się na bardziej strategicznych aspektach. Musiał wyznaczać cele dla swojego zespołu, motywować pracowników i delegować zadania. Musiał też analizować dane i podejmować decyzje biznesowe. Te zadania wymagały od niego świadomego wykorzystania swoich umiejętności i wiedzy.

Janusz zdał sobie sprawę, że musi rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie. Zaczął uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach, czytać książki i artykuły o zarządzaniu. Rozmawiał też z doświadczonymi menedżerami i czerpał od nich wskazówki.

Z czasem Janusz stał się lepszym menadżerem. Nauczył się świadomie wykorzystywać swoje nieuświadomione kompetencje i rozwinął umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem. Stał się inspiracją dla swoich pracowników i pomógł im osiągnąć jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe.

Historia Janusza pokazuje, że nieuświadomione kompetencje mogą być kluczem do sukcesu. Ważne jest jednak, abyśmy byli świadomi swoich mocnych i słabych stron i nieustannie rozwijali swoje umiejętności.

A Ty? Jakie są Twoje nieuświadomione kompetencje? Jak możesz je wykorzystać, aby osiągnąć sukces?

#nieuświadomionekompetencje #menedżer #sprzedaż #awans #rozwój #sukces

Pozdrawiam,
Aneta Grzegorzewska