Frederick Herzberg zajmujący się tematyką motywacji, wynalazca teorii dwuczynnikowej stanowiącej alternatywę wobec popularnej piramidy potrzeb A. Maslowa powiedział:  „Jeżeli chcesz, aby ludzie wykonali dla ciebie dobrą pracę, daj im dobrą pracę do wykonania.” Rozróżnił on czynniki higieniczne, do których należą wynagrodzenie i wygodne krzesło w pracy oraz czynniki motywujące takie, jak możliwości rozwoju, samorealizacji, docenienia.

Dobra praca to według mnie praca z ludźmi i dla ludzi, dająca możliwość kreacji, w której spotykam wartości spójne z moimi. Bardzo ważne są dla mnie jasne, proste, zrozumiałe dla wszystkich i obowiązujące wszystkich zasady. Dobra praca nie ogranicza horyzontów, wręcz odwrotnie – wciąż stawia nowe wyzwania i zachęca do ciągłej pracy nad własnym rozwojem.

Co mnie demotywuje? Najbardziej brak przemyślanego planu działania i stanie w miejscu z powodu realizacji zadań nie mających końca lub powtarzanych ze względu na niewłaściwe zaplanowanie. Nie lubię zmian, które do niczego pozytywnego nie prowadzą – nazywam to „pociągiem donikąd”.

Zatem jeśli przyszło wam pracować w fajnym zespole, z mądrzejszymi od siebie ludźmi, od których możecie się uczyć – spotkało was ogromne szczęście. Doceńcie to i nie narzekajcie!!!

Aneta Grzegorzewska