Każda firma, jak budynek, składa się z ogromnej ilości elementów spajających ją w jedną, funkcjonalną całość, zajmującą się zagadnieniami o różnej tematyce. Do zadań działalności należy również oferowanie usług podporządkowanych pod potrzeby klienta. Firmy podobnie do jakichkolwiek budowli, potrzebują określonego planu, aby metaforycznie mówiąc ,,się nie zawalić”, czyli po prostu, aby dobrze i korzystnie się funkcjonować na rynku. Nie bez powodu najczęstsze porównania do pojęcia ,,firmy” przypasowywane są do terminów, takich jak organizm, organizacja, te pojęcia bowiem łączy cecha wspólna – współpraca i algorytm działania na rzecz korzyści i stabilizacji. Jednym z najmniej pożądanych zjawisk w firmie jest chaos, któremu łatwo zapobiec dzięki planowaniu. Jest to jeden z najistotniejszych elementów przy staraniach wcielenia koncepcji na biznes w życie, jak i dalszego funkcjonowania jakiegokolwiek przedsięwzięcia biznesowego. Planowanie powinno odbywać się na kilku płaszczyznach, powinno być regularne i ułożone, aby fizyczne wykonanie ustalonych zadań się udawało. W przypadku firm najistotniejsze jest planowanie gospodarcze, polegające głównie na rozwiniętej liście celów oraz ustalonej drodze do ich osiągnięcia. Wiele osób, które nie czują potrzeb układania konkretnego planu działania, bądź są niewystarczająco zaangażowane w korektę struktur swojego biznesu, całkowicie zanegowałoby teorię, że planowanie stoi na szczycie hierarchii wartości przedsiębiorstwa i zaśmiałyby się, że bez planowania i z pomocą spontaniczności również można osiągnąć sukces. Takie stwierdzenie nie byłoby oczywiście kłamstwem, więc idąc tym tropem, po co w ogóle planować? Głównie dla bezpieczeństwa i przejrzystości korzyści przedsiębiorstwa. Nieważne ilu właścicieli firm przyzna, że nie skupia się mocno na planowaniu, zdecydowana większość najpopularniejszych i najlepiej rozwijających się firm, potwierdziłaby swoje osiągnięcia jako mocno uzależnione właśnie o niego. Ważne jest również stworzenie konkretnego biznesplanu, który określił najważniejsze mocne i słabe strony prowadzonego biznesu, możliwości i przeciwskazania, a także ułożenia w logicznej kolejności kroków mających doprowadzić do płynnego rozwoju inicjatywy przedsiębiorczej. Jak powiedział amerykański biznesmen światowej sławy Michael Dell „Wierzę, że musisz rozumieć ekonomię i biznes, zanim stworzysz strategię oraz że musisz rozumieć strategię, zanim stworzysz strukturę. Jeśli zrobisz to w niewłaściwej kolejności, zapewne poniesiesz porażkę.” Kolejność określonych działań i spójność w ich wykonywaniu to kluczowe pojęcia przy prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu, a oba osiągane są przecież właśnie planowaniem. W odniesieniu do firmy rozpoznać można trzy podstawowe typy planowania, jakimi są planowanie długookresowe, krótkookresowe i średniookresowe. Taki podział odnosi się oczywiście do danego odstępu czasu pomiędzy ustaloną koncepcją, a wprowadzeniem jej w życie. Kalkulowanie pozwala nam na przygotowanie się do wszelkiego rodzaju konsekwencji jakichkolwiek działań, co daje firmie większą pewność sukcesu i bezpieczeństwa, utrzymania się na rynku. W tym celu pojęcie planowania znaleźć można pod określeniami związanymi z biznesem (planowanie strategiczne, operacyjne czy taktyczne). Celem jakiegokolwiek planowania jest określenie szczegółowe etapów i sposobów wypełniania zadań, w celu urealnienia lub udoskonalenia danego przedsięwzięcia. Firma zatem ujmując niedosłownie, powinna być jak szwajcarski zegarek. Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, w biznesie nie zachodzą znaczące pomyłki, niedopowiedzenia czy błędy wynikające z chaosu. Bo żeby osiągnąć sukces, trzeba mieć pomysł, a żeby urzeczywistnić pomysł, trzeba zaplanować jak.

Amelia Grzegorzewska