Mądrzy są nie ci, którzy myślą, że wszystko wiedzą najlepiej ale ci, którzy potrafią słuchać innych. Uczyń ludzi swoimi nauczycielami. Ciesz się towarzystwem ludzi mądrych. Unikaj głupców.